Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Disputas

Disputas: Jasmin Haj Younes

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel: “ Health and Healthcare Access and Utilization Among Syrian Refugees Migrating to Norway - A Longitudinal Study ”

Kandidaten utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Hovedveileder: 
Professor Esperanza Diaz
Medveiledere: Associate Professor Eirik Abildnes, dr.philos Bernadette Kumar

1.opponent: Universitetslektor Soorej Jose Puthoopparambil, Uppsala University, Sweden. 
2.opponent: Ph.d. Birgit Nanki Johanne Lie, Sørlandet sykehus
3. Medlem av komiteen: Professor Ingvild Fossgard Sandøy, Universitetet i Bergen. 
Disputasen blir ledet av: professor Ingunn Marie S. Engebretsen

Retningslinjer for publikum:
• Ikke bruk kamera (det stjeler båndbredde)
• Sett mikrofonen på mute
• Spørsmål til prøveforelesning og oppnering ex auditorio er kun mulig for de som er fysisk tilstede. 
• Det er lurt å teste eget utstyr i forkant av disputasen.