Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Ny bok

22 temateorier til kvalitativ forskning

Sammen med sine danske kolleger Ann Dorrit Guassora og Susanne Reventlow har Kirsti Malterud (professor emerita ved IGS) skrevet boken «22 temateorier til kvalitativ forskning».

Grågrønn bokforside med tittel og forfatternavn skrevet i svart. MF (medisinsk forskning) står med store bokstaver øverst øverst på siden
Foto/ill.:
Fald's forlag

Hovedinnhold

Med denne boken ønsker forfatterne å inspirere kolleger i forskning og praksis til å sette sitt arbeid inn i en større sammenheng. Temateorier kan gi relevante, konkrete og praksisnære perspektiver på problemstillinger og analyser.

I boken presenteres 22 utvalgte eksempler på temateorier fra ulike fagområder som kan være aktuelle i allmennmedisinsk forskning. Hver temateori illustreres av en kasuistikk fra allmennpraksis. Kapitlene er korte og skal gi leseren en tilgjengelig introduksjon. Forfatterne presenterer også en grunnleggende innføring i hvilken rolle teori spiller i kvalitative studier, og hvordan teori kan brukes.

Boken skal inspirere allmenleger og andre helseforskere til å bruke teori i sin forskning og kanskje også få øye på noen teoretiske perspektiver i den kliniske hverdagen.  Boken er utgitt på dansk av FADLs forlag og kan bestilles her.

 

22 temateorier til kvalitativ forskning