Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Forskning: Forskningsgruppe for Helsevitenskap: Arbeid, helse og kjønn.

Arbeid, helse og kjønn

Ny forståelse av kvinners helseplager, og tidlig sykefraværsoppfølging.

People walking
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Forskergruppen Arbeid, helse og kjønn er organisert under Institutt for global helse og samfunnsmedisin med tett tilknytning til Alrek helseklynge, Idrettsklynge Vest og Kunnskapskommune Helse Omsorg Vest, Allmennmedisinsk forskningsenhet, NORCE.

Visjon

VÅR VISJON: Ny forståelse av kvinners helseplager, og tidlig sykefraværsoppfølging.

MÅL FOR FORSKNINGEN

Bidra til å belyse og løse lokale og nasjonale helse og samfunnsutfordringer knyttet til bærekraftig arbeidsdeltakelse og kjønn.
Være i forskningsfronten på kvinners helseutfordringer.
Være relevant for NAV, kommuner og primærhelsetjenesten på fagfeltet arbeid & helse.

VI ØNSKER Å

samarbeide med de som står i utfordringene for å forstå kompleksiteten i kvinners helseplager og sykefravær generelt
samarbeide med NAV, kommuner og lokale bedrifter
gjøre vår forskning synlig for fagmiljøer, helsepolitikere, relevante bruker/pasientgrupper, og folk flest

Assosierte medlemmer

Masterstudenter

Andrea Brekke Røed
Jonar Kolve
Viktoria Marander
Viktoria Mee Jung Glomnes
Elise Mjøs
Ragnhild Bakken Vollen
Marita Bjørkelund
Mariam Strav

Prosjekter

  • Prevention and reduction of Diastasis Rectus Abdominis during pregnancy and the postpartum period. Hovedveileder er Inger Haukenes.
     
  • Collaborative depression care: aspects facilitating or hindering sustainable work participation. Prosjektet er NFR finansiert og knyttet til Allmennmedisinsk forskningsenhet i NORCE. Hovedveileder er Inger Haukenes.
     
  • MenoWork. På sporet av overgangsalderen. Hovedveileder er Inger Haukenes.