Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
IGS i tall

Tall og fakta

Visjon IGS: Bedre helse, bedre samfunn.

IGS i tall
Foto/ill.:
IGS

Hovedinnhold

Tall for forskning og utdanning

 • Antall originalpublikasjoner 2020: 381
 • Nivå 2-publikasjoner 2020: 98
 • 32 disputaser i 2021
 • 142 doktorgradskandidater
 • 51 godkjente mastergrader

Priser i 2021

Fakultetet:

 • Årets ph.d-arbeid: Nicolas Pejovic (SIH) – veileder Thorkild Tylleskär
 • Årets formidler: Ole Frithjof Norheim (ETØK)
 • Søren Falchs juniorpris: Lars Thore Fadnes (FAM)

Instituttet:

 • Undervisningspris: Undervisningsgruppen i manuellterapi (HELSEVIT)
 • Årets publikasjon: Nicolas Pejovic/Thorkild Tylleskär et al. (SIH)

Andre priser

 • Lars Thore Fadnes (FAM): Helse Vest-pris for ung forsker
 • Sverre Sandberg (FAM): European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine Scientific Award

Andre høydepunkter i 2021

 • To av tre SFF-søknader videre til runde 2
 • Etablering av forskningssenteret TRACE
 • European Congress on Tropical Medicine and International Health
 • Tilslag på søknader – totalt 154 mill
 • Seks meritterte undervisere fra IGS
 • Instituttets dag

Nye roller og nye folk

Nye emeriti:

 • Karin Anna Petersen HELSEVIT
 • Geir Egil Eide (bistilling) EPISTAT

Nye faste vitenskapelig ansatte:

 • Oddvar Kaarbøe (ETØK, 50%)
 • Gro Tjalvin (SAMLET, 70%)
 • Federico Lozano (10%)

Nye faste administrativt ansatte:

 • Andrea Magugliani (Pandemisenteret)
 • Line Merethe Solheim (konsulent,  IGS)
 • Türküler Özgümüş (BIOS)
 • Terese Togstad Tveit (prosjektøkonom)

Utdanningsprogrammer

 • Medisin
 • Global helse
 • Manuellterapi
 • Helse og samfunn
 • EVU: Helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi