Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Nyhet | Konferanse

Forskning i primærhelsetjeneste - konferanse

Velkommen til det 2. høstmøte om forskning i primærhelsetjenesten. Vi tar opp tråden fra fjorårets suksessrike møte i Trondheim og har nå gleden av å invitere til et nytt høstmøte i Bergen.

Illustrasjon med høstblomster
Foto/ill.:
IGS

Hovedinnhold

Målgruppen er primærhelsetjenesteforskere, klinikere, brukere, registereiere, beslutningstakere og andre interesserte.

Målet for møtet er å styrke samarbeidet mellom de ulike miljøene som jobber med forskning på og i primærhelsetjenesten, og se hva vi kan lære av hverandre.

Det vil bli presentasjon av ulike prosjekter med særlig vekt på bruk av registerdata, men også andre prosjekter og metoder vil bli presentert. Det blir mulighet for å melde inn korte presentasjoner av egne prosjekt.

Seminaret er åpent for alle, gratis, og vi spanderer lunsj.

Tid og sted: Alrek helseklynge, onsdag 27.09.2023 kl 10-16 (Midgard)

Nærmere informasjon og lenke til påmelding kommer, men spre gjerne informasjon til andre mulige interesserte, og hold av datoen!

Arrangører: Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UIB, Nasjonalt kompetanseneter for legevaktmedisin (NORCE)  og NTNU v/ Regforsk