Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Veiledningstjeneste for medisinsk statistikk vår 2024

Veiledningstjenesten ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin er en del av Kjernefasilitet for biostatistikk og dataanalyse ved Det medisinsk-odontologiske fakultet og er primært rettet mot forskere som er ansatt ved fakultetet. Forskere kan henvende seg til veiledningstjenesten for å diskutere design av studier, valg av statistiske metoder og bruk av programvare.

Hovedinnhold

  • Veiledningstjenesten har kompetanse særlig knyttet til dataanalyse for epidemiologiske og kliniske forskningsprosjekter. 
  • Planlegging av studiedesign og innsamling av data er viktig for kvaliteten av påfølgende statistiske analyser, og vi oppfordrer til å ta kontakt i en tidlig fase av et prosjekt.
  • Oppgaver utført av veiledningstjenesten forventes å være av kortvarig karakter og normalt innenfor rammen av en times konsultasjon.
  • Veiledningstjenesten krever ikke betaling for konsultasjoner.
  • Kjernefasilitet for biostatistikk og dataanalyse kan også tilby fast statistikerstøtte over tid til større prosjekter og forskningsgrupper. Dette er imidlertid ikke en del av veiledningstjenestens arbeid og vil kreve betaling. Ta kontakt med Jannicke Igland for mer informasjon dersom det er behov for mer langvarig støtte fra statistiker i forskningsprosjekter.
  • Tjenesten kan gi hjelp og veiledning i forbindelse med masteroppgaver dersom hovedveileder tar kontakt og er tilstede på veiledningen. 
  • Tjenesten har ikke kapasitet til å hjelpe med andre typer studentoppgaver, f.eks. hovedoppgaver for medisinstudenter.
  • Konsultasjoner /møter med veiledningstjenesten skal helst skje torsdager mellom klokken 9.00 og 16.00. Avtale om møte gjøres på forhånd per telefon eller mail med den som har ansvar den aktuelle uken.

 

Uke

Kontaktperson

2
(8/1-12/1)

Jannicke Igland
Tlf: 55 58 85 28
Jannicke.igland@uib.no

3
(15/1-19/1)

Astrid Lunde
Tlf: 55 58 61 84
Astrid.Lunde@uib.no

4
(22/1 – 26/1)

Ellisif Nygaard
Ellisif.Nygaard@uib.no

5
(29/1-2/2)

Magne Haugland Solheim
Tlf: 95 76 96 63
Magne.Solheim@uib.no

6
(5/2 – 9/2)

Türküler Özgümüs
Turkuler.Ozgumus@uib.no

7
(12/2-16/2)

Julia Romanowska
Tlf: 55 58 60 99
Julia.Romanowska@uib.no

8
(19/2 – 23/2)
 

Janne Mannseth
Tlf: 55 58 85 43
Janne.Mannseth@uib.no

9
(28/2 – 2/3)

Anders Engeland
Tlf: 55 58 61 27
Anders.Engeland@uib.no

10
(4/3 – 8/3)

Tatiana Fomina
Tlf: 55 58 61 10
Tatiana.Fomina@uib.no

11
(11/3 -15/3)
 

Trond Riise
Tlf: 55 58 61 13
Trond.Riise@uib.no

12
(18/3 – 22/3)

Astrid Lunde
Tlf: 55 58 61 84
Astrid.Lunde@uib.no

13
(25/3 – 29/3)
 

Påskeferie
🐣🐤🐥🐇🐓

14
(2/4 – 5/4)
 

Øystein Ariansen Haaland
Tlf: 55 58 61 24
Oystein.Haaland@uib.no

15
(8/4 – 12/4)
 

Rolv Terje Lie
Tlf. 55 58 85 33
Rolv.Lie@uib.no

16
(15/4 – 19/4)

Dagrun Slettebø Daltveit
Tlf: 55 58 85 36
Dagrun.daltveit@uib.no

17
(22/4 – 26/4)

Magne Haugland Solheim
Tlf: 95 76 96 63
Magne.Solheim@uib.no

18
(29/4 – 3/5)

Ellisif Nygaard
Ellisif.Nygaard@uib.no

19
(6/5 – 10/5)


Jannicke Igland
Tlf: 55 58 85 28
Jannicke.igland@uib.no

20
(13/5 – 16/5)

Julia Romanowska
Tlf: 55 58 60 99
Julia.Romanowska@uib.no

21
(20/5 – 24/5)

Türküler Özgümüs
Turkuler.Ozgumus@uib.no

22
(27/5 – 31/5)

Janne Mannseth
Tlf: 55 58 85 43
Janne.Mannseth@uib.no

23
(3/6 – 7/6)

Tatiana Fomina
Tlf: 55 58 61 10
Tatiana.Fomina@uib.no

24
(10/6 – 14/6)

Dagrun Slettebø Daltveit
Tlf: 55 58 85 36
Dagrun.Daltveit@uib.no

25
(17/6 – 21/6)

Øystein Ariansen Haaland
Tlf: 55 58 61 24
Oystein.Haaland@uib.no