Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Forskningsstrategi 2012-2015

Her finner dere instituttets overordnede forskningsstrategi samt de ulike forskningsgruppenes strategier.

Hovedinnhold

Instituttets forskningsstrategi bygger på gjeldende forskningsstrategi for Det medisinskodontologiske fakultet med hovedelementer som

  •  styrking av forskningsgrupper og nettverk
  •  utvikling av metodologiske kjernefasiliteter
  •  styrking av internt og eksternt samarbeid, internasjonalisering og forskermobilitet
  • rekruttering og videreutvikling av fremragende forskere, veiledere og forskningsledere
  • sikring av bredde i forskningen
  • sikring av god tilgang til ekstern finansiering.
Dokumenter