Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

1863 - Krohn

De samme sygdomme som i IndreNordhordland lagde beslag på mine kræfter det hele år igjennem, forekom også, men meget mindre udbredt i YtreNordhordland i den tid jeg indehavde constitutionen. Ved juni måneds udgang var imidlertid scarlatina udbredt så godt som over det hele distrikt, og jeg tør nok indestå for at den skaffede min eftermand mere end nok at bestille.

Hovedinnhold

I min medicinalindberetning for 1862 har jeg gjordt opmærksom på at jeg i de yderste havskjær på gården Turøen fik i october måned 4 under behandling for skarlagensfeber, samtlige hårdt angrebne og lidende af anasarca med nyreaffection. Til min store forundring hørte jeg senere ikke til sygdommen før i februar måned 1863, da samtidigen requisitioner indløb til Fjeldsbø i Lindås og Grindheim og Myking i Manger. På disse gårde behandledes i 1ste qvartal tilsammen 15, deraf på Fjeldsbø 3, Grindheim 9 og Myking 3, men før ankomsten var på de 2de sidste gårde død 1 på hvert sted. Under behandling døde ingen i 1ste qvartal.

Fra nu af spredte sygdommen sig meget raskt i Manger, fornemmelig dog i Herlø sogn, medens det varede til i begyndelsen af juni måned inden den nåede nogen større udbredning i Lindås. I 2det qvartal behandledes 46, hvoraf døde 7, medens 6 vare døde uden at komme under behandling. Resultatet var som man kunde vente blandt mangersværingerne, og forskjellen slående mellem Ytre og IndreNordhordland (61 behandlede og 10 døde).

Slutteligen tager jeg med veemod og erkjendtlighed afskeed fra mine kjære lindåsinger, hvor det med Guds bistand har lykkedes for mig at vække tro og tillid til lægens virksomhed, samt en deraf følgende sundere sands for den almindelige hygiæne. Trygt tør jeg sige at skilsmissen var lige tung for begge parter, og vanskeligen vil jeg nogensinde komme til at arbeide for en almue, hvor jeg vil blive mødt med sådan godhed og velvillie som der. Til min eftermand har jeg der overladt en god arv.

Mine stakkels mangersværinger kan jeg kun beklage og håbe, at oplysningen også med tiden vil sprede sine milde stråler over dette vankundige folk, der desværre er altfor stort i egen indbildning til at savnet over dets mangler ret snart kan blive dybt følt.