Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Publikasjon fra Chatham House

Helsebistand - hvilke tildelingskriterier bør brukes?

Trygve Ottersen er førsteforfatter på en ny publikasjon fra den britiske tankesmien Chatham House – artikkelen tar for seg tildelingskriterier og bidragsnormer for helsebistand.

Development Assistance for Health: Quantitative Allocation Criteria and Contribution Norms 
Working Group Paper
Trygve Ottersen, Aparna Kamath, Suerie Moon and John-Arne Røttingen, February 2014

Nye utfordringer for helsebistand
Gjennom de to siste tiårene har vi sett en enorm økning i den samlede bistanden til helse. I dag møter likevel bistandssystemet utfordringer på flere fronter: økonomisk nedgang i store deler av verden, stagnasjon i helsebistanden, epidemiologisk overgang med fremvekst av ikke-smittsomme sykdommer, og økonomisk overgang med fremvekst av mange mellominntektsland.

Alle disse endringene utfordrer det normative rammeverket for helsebistand og vekker behovet for en grundig vurdering av kriteriene for både tildeling av og bidrag til slik bistand. Behovet for en slik vurdering er ytterligere aktualisert av de mange forslag til nye finansieringsmekanismer for global helse og av den pågående debatten om hva som bør være FNs nye utviklingsmål når tusenårsmålene utløper i 2015.

Kriterier og normer for bistand
Hovedmålet med artikkelen Development Assistance for Health: Quantitative Allocation Criteria and Contribution Norms er å undersøke tildelingskriterier og bidragsnormer for helsebistand. Blant annet gjennomgår forskerne tildelingskriteriene som brukes av store institusjoner og beregner fordelingseffektene av disse kriteriene. I tillegg vurderes anerkjente bidragsnormer for bistand, og med det som bakgrunn anslås totale behov og totale tilgjengelige midler for bistand til helse.

Global helse ved Chatham House
Chatham House er en anerkjent tankesmie basert i London med fokus på internasjonal politikk. De utgir årlig rundt 60 artikler og rapporter og ønsker å kombinere forskning av høy kvalitet med politisk relevans og aktualitet. Tankesmien satser på å være en verdensledende leverandør av uavhengig analyse, informert debatt og innflytelsesrike ideer om hvordan bygge en velstående og tryggere verden for alle. The Centre on Global Health Security ved Chatham House jobber spesifikt med sammenhengen mellom helse og internasjonal politikk.

Les mer og få tilgang til hele artikkelen her:
http://www.chathamhouse.org/publications/papers/view/197643