Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Ny publikasjon

For tidlig fødte: økt risiko for astma, redusert risiko for eksem

Astma og atopisk eksem er blant de vanligste kroniske sykdommene hos barn. En ny studie ser på hvordan for tidlig fødsel påvirker risikoen for å utvikle disse sykdommene.

Hovedinnhold

The association of preterm birth with severe asthma and atopic dermatitis: a national cohort study.
Trønnes H, Wilcox AJ, Lie RT, Markestad T, Moster D.
Pediatr Allergy Immunol. 2013 Dec


Atopiske sykdommer: astma og eksem
Astma og atopisk eksem regnes som atopiske sykdommer, og barn med atopisk eksem har økt risiko for å utvikle astma. Å bli født for tidlig medfører økt risiko for flere sykdommer, deriblant astma. Noen studier har undersøkt risikoen for atopisk eksem ved for tidlig fødsel, men resultatene har ikke vært konsistente. Enkelte av disse studiene har til og med funnet at for tidlig født barn har mindre risiko for atopisk eksem.

Data fra norske registre
I en studie nylig publisert i tidsskriftet Pediatric Allergy and Immunology tok forskerne sikte på å utforske sammenhengen mellom for tidlig fødsel og risiko for astma og atopisk eksem. PhD-kandidat Håvard Trønnes og hans medforfattere har  analysert koblede data fra Medisinsk Fødselsregister, NAV (FD-trygd) og andre nasjonale registre. . Alle levendefødte i Norge fra 1967 til 2001 ble fulgt frem til utgangen av 2005. Utfallene astma og atopisk eksem ble identifisert blant dem som hadde mottatt grunn- og/eller hjelpestønad fra NAV for disse sykdommene.

Svangerskapslengde og risiko
Fra 1967 til 2001 var det totalt 2 024 215 levendefødte barn i Norge. Blant disse oppfylte 1.760.821 (87 %) inklusjonskriteriene for denne studien. Forskerne identifiserte 9349 (0.5 %) tilfeller av astma og 6930 (0.4 %)tilfeller av atopisk eksem. 

For tidlig fødsel var assosiert med økt risiko for astma og redusert risiko for atopisk eksem. Disse assosiasjonene var sterkere blant barna som var født før 32 ukers svangerskapslengde. Det var både likheter og forskjeller i risikofaktorer for de to sykdommene. Funnene antyder at astma og atopisk eksem til dels er ulike sykdomsgrupper.  En viktig begrensning i studien er at kun alvorlig sykdom er registrert i NAV. Fremtidige studier vil kunne gi svar på om de påviste assosiasjonene også gjelder for mild og moderat sykdom.

Les hele studien her: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pai.12170/pdf