Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Norges Forskningsråd - tildeling

NFR-millioner til SEFAS

To forskningsprosjekter ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin har fått tildelt totalt 14 millioner kroner. Nå lyses det ut flere stipendiat- og postdoktorstillinger.

Effekt av smertebehandling på depresjon hos pasienter med demens (DEP.PAIN.DEM studien)

Dette prosjektet har mottatt 5 millioner fra Norges forskningsråd. Studien, som ledes av Bettina Husebø, skal undersøke hvorvidt individuell behandling av smerte har en positiv effekt på depresjon hos pasienter med kognitiv svikt.

- Depresjon er et hyppig symptom hos pasienter med demens. Bruken av antidepressiva er høy på sykehjem. Nesten 50 % av sykehjemspasienter (med og uten demens) gis antidepressiva – ofte uten tilstrekkelig effekt. Undersøkelser viser at ikke-diagnostisert og underbehandlet smerte kan øke forekomsten av depresjon. Nå ønsker vi å undersøke om individuell smertebehandling har en positiv effekt på depresjon hos pasienter med demens, sier Husebø.

9 millioner til KOSMOS

KOSMOS står for «Kommunikasjon, Omsorg i livets slutt, Smertebehandling, Medikamentvurdering, Occupational therapy, og Sikkerhet». Denne studien ledes også av Husebø, og her ønsker forskerne å undersøke effekten av et komplekst tiltak for å forbedre mental helse og omsorg i livets slutt hos sykehjemspasienter.  Tiltaket består av tilrettelagte aktiviteter, forberedende kommunikasjon med pasient og pårørende, gjennomgang av medikamenter, og smertevurdering og smertebehandling.

- Vi vet at hver intervensjon for seg har en positiv effekt hos sykehjemspasienter, men enkelttiltak forandrer ikke pasientens livskvalitet. Derfor ønsker vi å kombinere, tilby og teste de beste tiltakene for å gjøre en forskjell i pasientens hverdag, forklarer Husebø.


Satser på tverrfaglig samarbeid!

Begge prosjekter er tilknyttet Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin samt forskningsgruppen for allmennmedisin. Studiene er videre samarbeidsprosjekter med Regionalt kompetansesenter eldremedisin og samhandling (SESAM), Stavanger Universitetssykehus ved postdoc og senterleder Ingelin Testad; Karolinska Institutt i Stockholm ved professor Dag Aarsland og Kings College i London ved professor Clive Ballard. I tillegg arbeider prosjektledelsen sammen med COST-Action TD 1005 ved professor Stefan Lautenbacher, Universitetet i Bamberg

Aktuelle utlysninger
Prosjektene medfører utlysning av 3 PhD-stillinger og en postdoktorstilling. Utlysninger kommer om kort tid ut på http://www.uib.no/stilling