Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Nyhet fra På Høyden

Uførheit er ikkje tombola

Kva er det som gjer at nokre personar vert uføre? Og kvifor vert ikkje folk nødvendigvis friskare av å vere sjukmeldte? Ved å studere 40-åringar i Hordaland har stipendiat Inger Haukenes forsøkt å finne svar på dette.

– Vi tek feil dersom vi trur at vi kan ta folk ut av jobb, behandle dei, og deretter sende dei tilbake i jobb, seier Inger Haukanes til På Høyden.

I stipendiatperioden har ho forska på kva faktorar som aukar risikoen for uførheit. Fredag disputerte ho med avhandlinga «Predictors of disability pension: the role of class, work and gender».

Les hele saken i På Høyden.