Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Forskningsresultater

Nye markører viser sammenheng mellom betennelse og beinskjørhet

Personer med lavgradig betennelse (inflammasjon) kan ha økt forekomst av beinskjørhet.

Hovedinnhold

Apalset EM, Gjesdal CG, Ueland PM, Midttun O, Ulvik A, Eide GE, Meyer K, Tell GS.
Interferon (IFN)-γ-mediated inflammation and the kynurenine pathway in relation to bone mineral density: The Hordaland Health Study. Clin Exp Immunol. 2014 Feb 15

 

Fra tidligere er det velkjent at betennelsesaktige sykdommer disponerer for lav beintetthet (et mål på beinskjørhet/ osteoporose). I inflammatoriske tilstander øker aktiviteten hos signalproteinet interferon gamma (IFN-γ) som stimulerer dannelse av neopterin, samt nedbryting av aminosyren tryptophan til metabolitter kalt kynureniner. Graden av nedbryting måles som kynurenine-tryptophan ratio (KTR). I denne studien undersøkte forskerne, med stipendiat Ellen M. Apalset i spissen, sammenhengen mellom IFN-γ-mediert inflammasjon, målt som neopterin og KTR, samt en tradisjonell inflammasjonsmarkør (C-reaktivt protein, CRP) og beintetthet blant 5312 deltagere i Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK).

De fant at både neopterin og KTR var negativt assosiert med beintetthet i hofte hos de eldste deltagerne (71-74 år). De i høyeste kvartil av neopterin og KTR hadde ca dobbelt så høye odds ratio for å havne i gruppen med lav beintetthet (definert som de 20 % med laveste beintetthet). CRP var derimot ikke assosiert med beintetthet. Det ble heller ikke funnet noen assosiasjon mellom inflammasjon og beintetthet hos deltagere i aldersgruppen 46-49 år.

Studien indikerer at IFN-γ-indusert inflammasjon kan ha betydning for beinmetabolismen.