Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Utdanningsstrategi 2014 - 2018

Instituttets utdanningsstrategi bygger på gjeldende utdanningsstrategi ved Det medisinsk- odontologiske fakultet og Universitetet I Bergen.

Utdanningsstrategien ved IGS er utarbeidet av instituttets faggrupper i samarbeid med ledelsen. I 2014 – 2018 vil vi satse på å:

-Fremme trivsel for studenter og ansatte

-Stimulere motivasjon og nytenkning

-Identifisere gode undervisere og gode opplegg. 

-Undervisning, eksamensformer og læremidler må synliggjøres og bli vurdert og sammenliknet

-Belønne og synliggjøre god undervisning, og styrke insentivene som får vitenskapelig ansatte til å prioritere innsats, tid og kreativitet på undervisning

-Stimulere til gode undervisningssamarbeid

-Legge til rette for kollegiale mentor- og støtteordninger

-Stimulere tverrfaglig undervisning

-Skape sammenheng mellom aktivitet i forskningsgruppene og studietilbudet

Institutt for global helse og samfunnsmedisin arbeider for bedre helse i alle deler av befolkningen ved å tilby studentene forskningsbasert undervisning av høy kvalitet og basert på dokumenterte pedagogiske prinsipper. Undervisningen skal utvikle akademisk dannelse og legge grunnlaget for livslang læring. 


Les hele utdanningsstrategien her.