Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Publikasjon

Utviklingslinjer i dødelighet, i Norge og på verdensbasis

Ny Lancet-studie ser på tendenser i dødelighet på globalt og nasjonalt nivå - i Norge har antall dødsulykker i trafikken gått ned, men langt flere dør nå på grunn av kols.

Visualization The Lancet - Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2013
Visualisering, forventet levealder: The Lancet - Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2013
Foto/ill.:
Elsevier Ltd/ IHME, Universitetet i Washington

Hovedinnhold

Omfattende internasjonal studie
I den svært omfattende studien som ble publisert i The Lancet 18.desember, er data fra 188 land analysert. Artikkelen, som er titulert "Global, regional, and national age-sex specific all-cause and cause-specific mortality for 240 causes of death, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013" er arbeidet frem av et internasjonalt konsortium av forskere, og koordinert av Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) ved Universitetet i Washington. 

Fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin er det Stein Emil Vollset, Ole Frithjof Norheim og Ann Kristin Knudsen som har arbeidet med analysene. 

Færre dør i trafikken i Norge - men flere av kols og Alzheimer
Tallene viser at det i Norge i dag dør færre mennesker av trafikkskader og iskemisk hjertesykdom, dvs. hjertesykdom pga. svikt i blodtilførsel til hjertemuskelen. Antall dødsfall på grunn av trafikkskader har også falt, med hele 46 % mellom 1990 og 2013. 

Selv om færre mennesker (-45%) nå dør av iskemisk hjertesykdom, er det likevel en av de tre ledende dødsårsakene i Norge. De to andre er Alzheimers sykdom og slag. Til sammen stod disse tre sykdommene for 36 % av alle dødsfall i 2013. 

Totalt tok kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) og Alzheimers sykdom flere liv i 2013 enn i 1990, med en økning i antall dødsfall på henholdsvis 81% og 64%. Dødeligheten av lungekreft økte også, med 57% mellom 1990 og 2013.

Selvmord og narkotikabruk stort problem blant yngre
I aldersgruppen 15-49 år var selvmord og sykdommer knyttet til narkotikabruk de to største dødsårsakene, noe som resulterte i 565 dødsfall i 2013. For de som er 70 år eller eldre var det iskemisk sykdom som tok livet av flest mennesker. 

I Norge var hovedårsaken til barnedødelighet medfødte misdannelser. Dette førte til at 58 barn under 5 år mistet livet. 

Ulikt mønster i dødsfall for menn og kvinner
Studien viser også hvordan enkelte sykdommer og skader forårsaker ulike dødelighetsmønster for menn og kvinner. I Norge går for eksempel lungekreft verst utover menn, 1424 menn og 859 kvinner døde av lungekreft i 2013. På den andre siden tok Alzheimers sykdom livet av 2363 kvinner og 1763 menn.

Vi lever lengre - i Norge og i verden
Forventet levealder økte for både menn og kvinner i Norge, med en gjennomsnittlig økning på 4,6 år siden 1990. For menn økte den gjennomsnittlige levealderen til 79,1 år, for kvinner til 83,7 år i 2013. Til sammenligning levde kvinner gjennomsnittlig i 80 år og menn hadde en forventet levealder på 73,6 år i 1990. 

Av de 188 landene som inngår i studien rangerte Norge på en 15. plass for kvinners levealder og 16.plass for menns lengste levealder. I 2013 hadde Andorra den lengste levealder for kvinner (86,7 år) og Qatar hadde den lengste for menn (81,2 år). Lesotho hadde kortest levealder for både kvinner (51,2 år) og menn (45,6 år).

Se visualisering av tallene her.

På globalt nivå lever folk i gjennomsnitt 6,2 år lenger enn de gjorde i 1990, ettersom forventet levealder steg til rett i underkant av 72 år i 2013. Kvinner hadde en litt større gjennomsnittlig økning (6,6 år) enn menn (en økning på 5,8 år). Årsaken til disse globale endringene er forbedringer innen helse, redusert fruktbarhet og endringer i verdens aldersmønster. 

Må gjøre mer for å utjevne helseforskjeller globalt
"Det faktum at folk lever lenger i de fleste deler av verden er gode nyheter, men vi må gjøre mer for å utjevne helseforskjeller," sier IHME-direktør Dr. Christopher Murray. "Bare med den beste tilgjengelige kunnskapen kan vi utvikle politikk for å bedre helse og redde liv."

På verdensbasis er det iskemisk hjertesykdom, slag og kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) som tar flest liv, og disse tre sykdommene står for nesten 32% av alle dødsfall.

Globalt har det blitt gjort store fremskritt når det gjelder å redusere dødeligheten av sykdommer som meslinger og diaré, med henholdsvis 83% og 51% nedgang fra 1990 til 2013.

The Global Burden of Disease (GBD) Study 2013 er en del av en pågående innsats for åfremskaffe en mest mulig oppdatert forståelse av hva som dreper og gjør folk syke over hele verden.


Les hele artikkelen, kommentarer og flere visualiseringer her. 


Sak basert på pressemelding fra GBD-gruppen/Lancet.