Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Nyhet

Studentkonkurranse for global helse og utdanning

Pressemelding fra Utenriksdepartementet: UD lyser ut en innovasjonskonkurranse for alle registrerte studenter i Norge. I denne innovasjonskonkurransen ber de om et visuelt konsept (en såkalt «mockup») for en smarttelefon-app for utdanning av unge jenter. Appen må være anvendbar både i Norge og i utviklingsland.

Illustrasjon av visjon for 2030
Visjon 2030
Foto/ill.:
Visjon 2030

Hovedinnhold

FNs Generalforsamling skal i løpet av året vedta nye, globale bærekraftsmål for dei neste femten åra. Utanriksdepartementet inviterer studentar til ein konkurranse om gode idear for utdanning av unge jenter. Konkurransen er ein del av «Visjon 2030» - prosjektet for global helse og utdanning.

 

«Visjon 2030» er eit initiativ som blei tatt av utanriksminister Børge Brende i samarbeid med helse- og omsorgsministeren og kunnskapsministeren i fjor haust. Målsettinga er å bidra til nye, ambisiøse mål for helse og utdanning globalt fram mot 2030. Norsk næringsliv og fagmiljø blei i september inviterte til innovasjonsdugnad for korleis Noreg kan bidra. Til saman 116 forslag har kome inn.
 
No er det studentar registrerte i Noreg, som blir inviterte til å bidra. Innovasjonskonkurransen går ut på å lage eit visuelt konsept for ein smarttelefon-app som skal bidra til å auke kunnskapen blant unge kvinner om deira rett til å bestemme over eigen kropp.
 
- Innovasjon og nytenking er viktig for å oppnå bærekraftsmåla. Vårt håp er at tematikken vil inspirere studentar til å gje oss kreative forslag til korleis vi kan oppnå måla våre. Det er studentane som sit på morgondagens løysingar», seier utanriksminister Børge Brende
 
Vinnaren av innovasjonskonkurransen blir presentert på «Visjon 2030» - konferansen i Trondheim 3. mars. Les meir om konkurransen og om «Visjon 2030» her:
http://www.visjon2030.no/aktuelt.cfm

Frist for innlevering er 15. februar.