Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Tildeling

Skrivestipend til lærebok i medisinsk etikk

Førsteamanuensis Stefán Hjörleifsson og universitetslektor Kjersti Lea er nylig blitt tildelt skrivestipend fra Fagbokforlaget.

Kjersti Lea og Stefán Hjörleifsson
Kjersti Lea og Stefán Hjörleifsson
Foto/ill.:
Fagbokforlaget

Hovedinnhold

De to skal utvikle en ny lærebok i medisinsk etikk. Læreboken vil knyttes til studenters erfaringer på legestudiet og fokusere på utviklingen av etisk dømmekraft som en grunnleggende ferdighet i all utøvelse av legeyrket. Boken vil inneholde rikelig med eksempler – kasuistikker – basert på forfatternes erfaring fra klinisk arbeid og undervisning.

Fagbokforlaget skriver at de legger vekt på "den gode grunnboken" i tildelingen av skrivestipender:

"Den boken du husker selv mange år etter at studiene er over, den som hjalp deg å forstå det faget du skulle begynne å arbeide med, som ga lære- og leselyst og faglig identitet.

Det er slike bøker nye generasjoner av studenter trenger; oppdaterte, pedagogiske og sammenhengende innføringer til sine fag. Slike bøker er med på å forme fremtidens faglige identiteter."

Les mer om Fagbokforlagets skrivestipender her. 

Instituttet gratulerer med tildelingen!