Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Nyhet

IGS med på ny nasjonal forskerskole!

Forskerskolen for helse og omsorg i kommunehelsetjenesten vil koordineres av UiO, men IGS ved Berit Rokne og Eva Gjengedal er med som samarbeidspartner.

Forskerskole
Forskningsrådet har bevilget midler til syv nye nasjonale forskerskoler. Eva Gjengedal og Berit Rokne er med i en av dem.

Hovedinnhold

I denne runden bevilget Forskningsrådet drøyt 160 millioner til sju nye forskerskoler for perioden 2016-2023. Det er Institutt for helse og samfunn, UiO som skal lede forskerskolen med det engelske navnet "The Norwegian Research School for Research and Development of Municipal Health and Care" (MUNI-Health-CARE). Professor Marit Kirkevold vil lede forskerskolen sammen med nestleder Astrid Klopstad Wahl – begge ved UiO.

Utvikling av nye kurs
Forskerskolen skal bringe sammen stipendiater og veiledere fra hele Norge. Fagmiljøene planlegger å utvikle 16 nye kurs og ta opp 30 PhD-studenter fra høsten 2016.

- Dette er utrolig gledelig på vegne av helsefagene og tverrinstitusjonelt samarbeid når det gjelder PhD veiledning. Og ikke minst et løft for forskning i kommunehelsetjenesten som forhåpentligvis vil komme pasienter til gode, sier Berit Rokne.

Samarbeidspartnere i hele landet:

Forskerskolen har 6 nasjonale partnere i tillegg til UiO:

  • Universitetet i Bergen
  • Høgskolen i Bergen
  • Høgskolen i Oslo og Akershus
  • UiT – Norges arktiske universitet
  • Høgskolen i Gjøvik
  • Universitetet i Nordland

Les mer om forskerskolebevilgningen på Forskningsrådet sine nettsider.