Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Workshop

Utdanningsseminar IGS

Ved IGS har vi et stort korps av kompetente undervisere, og for å bidra til at alle får mulighet til å videreutvikle egen undervisning ble det 10. februar arrangert en workshop med fokus på studentaktiviserende læring.

Neste
Læringsseminar - Astrid Blystad
1/7
Læringsseminar - Thomas Mildestvedt
2/7
Læringsseminar - Publikum
3/7
Læringsseminar - Kahoot
4/7
Læringsseminar - Kahoot2
5/7
Læringsseminar - Gruppearbeid
6/7
Læringsseminar - Gruppearbeid2
7/7
Tilbake

Hovedinnhold

På utdanningsseminarene ved IGS og SIH har det de to siste årene vært bred tilslutning til styrking av utdanningene, inkludert årlige utdanningsprosjekt
I 2015 var temaet for læringsprosjektet kollegabasert tilbakemelding. 
I 2016 er vil fokuset være på studentaktiviserende læring med kollegabasert tilbakemelding og aktiv bruk av Mitt UiB som integrert del av opplegget

I denne forbindelse holdes det læringsseminarer for alle undervisere ved IGS -SIH to ettermiddager i februar. Oppslutning om første samling den 10.februar var svært bra, med interesserte og aktive deltakere. 

Studieleder Astrid Blystad ønsket velkommen, og Thomas Mildestvedt ved Faggruppe for allmennmedisin ledet denne første workshopen. Neste samling vil bli 24.februar.