Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Undervisningsgrupper ved IGS

Undervisningsgruppene står for instituttets organisering av undervisning; de håndterer fagspesifikke saker; koordinerer undervisningen, driver pedagogisk og faglig utviklingsarbeid og vurderer løpende det faglige innholdet i studiene. Undervisningsgruppene fungerer videre som kompetansegrupper for instituttets forskningsgrupper. Alle lærere ved instituttet deltar i en relevant undervisningsgruppe, og ved spørsmål innenfor respektive fagfelt kan undervisningsgruppene kontaktes.