Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Forskerskoler ved IGS

IGS har to forskerskoler som er åpne for alle ph.d-kandidater tilknyttet instituttet: Forskerskolen i samfunnsmedisinske fag og CIH-CISMAC forskerskolen. Sistnevnte er tilknyttet Senter for internasjonal helse. Formålet med forskerskolene ved IGS er å heve kvaliteten på forskerutdanningen. I tillegg er IGS med i én nasjonal forskerskole: Norwegian Research School of Global Health.