Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Vold i nære relasjoner

– Jobben har alltid vært tilfluktsstedet

Jobben er viktig for folk flest. Ekstra viktig kan jobben være for kvinner som lever med vold eller trusler om vold i nære relasjoner.

Hovedinnhold

Forsker Kjersti Alsaker ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin og hennes forskerkollegaer har snakket med 18 kvinner som har levd med vold eller trusler om vold i nære relasjoner, for å finne ut mer om hvordan partnervolden også påvirker jobbhverdagen deres.

Les hele saken på Uni Research sine sider.

Publikasjon:

Alsaker, Kjersti; Moen, Bente Elisabeth; Baste, Valborg; Morken, Tone
How Has Living with Intimate Partner Violence Affected the Work Situation? A Qualitative Study among Abused Women in Norway. Journal of family Violence 2016.