Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Ny studie

Mors diabetes øker risikoen for hjertefeil hos barnet

En ny studie viser at mødre som har diabetes før de blir gravide, har fire ganger så stor risiko for å føde et barn med en hjertemisdannelse. Bedre diabetesbehandling har tilsynelatende ikke endret forekomsten.

Pregnancy and diabetes
Foto/ill.:
Illustration: www.colourbox.com

Hovedinnhold

Studien, som er titulert “Prepregnancy diabetes and offspring risk of congenital heart disease – A nationwide cohort study”, publiseres i det medisinske tidsskriftet Circulation 7.juni. Nina Øyen, professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, er førsteforfatter. Sammen med kollegaer fra Statens Serum Institut, København, UiB, Haukeland universitetssykehus, Stanford University og Københavns Universitet har Øyen undersøkt sammenhengen mellom diabetes hos mor og barnets risiko for medfødte hjertemisdannelser.

Fire ganger forhøyet risiko for hjertemisdannelse

Forskerne har studert 2 millioner fødsler, over en periode på 34 år – dette er alle barn født i Danmark i perioden 1978 til 2011 (som ikke hadde kromosomfeil eller syndromer). Resultatene viser at mødre som hadde diabetes før de ble gravide hadde fire ganger så stor risiko for å føde et barn med hjertemisdannelser, sammenlignet med barn født av ikke-diabetiske mødre.

For kvinner som opplevde akutte komplikasjoner til sin diabetes forut for graviditeten, var risikoen økt hele 8 ganger. Risikoøkningen endret seg ikke over tid og var uavhengig av hvor gammel mor var da hun fikk diabetes. Forskerne beregnet også at hele 75 % av tilfellene med hjertemisdannelse som ble påvist hos barn født av diabetiske mødre, kunne tilskrives mors diabetessykdom.

Lik risiko for type 1 og type 2 diabetes

Risikoen for hjertemisdannelse var den samme for mødre med type 1 og type 2 diabetes, til tross for at disse to formene for diabetes har forskjellig årsak. Den økte risikoen for hjertemisdannelser hos barn av mødre med diabetes, kunne ikke forklares med den typen diabetesmedisin som moren brukte (insulin, tabletter).

Bedret svangerskapsomsorg – men liten effekt på risiko

Svangerskapsomsorgen for gravide med diabetes har blitt betydelig forbedret de siste 10-20 år, men tilsynelatende er risikoen for hjertemisdannelse hos disse gravides barn ikke blitt tilsvarende redusert. Heller ikke den andel av hjertemisdannelser som kan tilskrives diabetes hos mor, er blitt endret. Det betyr sannsynligvis at det er påvirkningen fra forhøyede glukoseverdier meget tidlig i graviditeten som er fellesnevneren.

Studien er basert på data fra mer enn 2 millioner nyfødte som er hentet fra danske nasjonale registre, slik som Det Civile Personregister, Landspatientregister, Medicinsk Fødselsregister, Abortregisteret, Lægemiddelstatistikregisteret, Dødsårsagsregisteret og Dansk Cytogenetisk Centralregister. 

Les originalstudien her:
Prepregnancy diabetes and offspring risk of congenital heart disease – A nationwide cohort study
CIRCULATION AHA. Published online before print May 10, 2016,
doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.115.017465

Les også lederartikkel i Circulation som tar for seg studien:
Pre-gestational Diabetes and Congenital Heart Defects
av Adolfo Correa, University of Missisippi Medical Center