Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Seminarer høst 2016

Filosofisk poliklinikks program høsten 2016: Immigrasjon, medisin, moral?

Immigranters møte med norsk barnevern, Asylinstituttt og godhetstyranni, helse og uhelse blant immigranter - mange spennende temaer i høsten Filosofisk Poliklinikk.

Filosofisk poliklinikk

Hovedinnhold

Filosofisk Poliklinikk er en møteplass for alle som ser at medisinsk tenkning og praksis rommer paradokser, dilemmaer og etiske utfordringer. Medisinsk virkelighet befinner seg ofte midt i de vanskeligste debattene om hvilket samfunn vi vil ha. Hver måned fra september til april arrangerer poliklinikken debattmøter, åpne for alle, på Litteraturhuset i Bergen. Ta gjerne kontakt med oss!

Møtene finner sted på Litteraturhuset i Bergen, Østre Skostredet 5, kl. 19-21

7. september: Immigranters møte med norsk barnevern. Omsorg eller overgrep?

12. oktober. Asylinstitutt og godhetstyranni – er velferdsstat og rettssikkerhet truet?

2. november. Helse og uhelse blant immigranter. Er «de» deltakere eller ofre?

7.desember. Bemyndigelse og anerkjennelse av asylanter – hvordan er det mulig?

Les mer om møtene her: http://filosofiskpoliklinikk.no/