Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

12. oktober fikk Anne Elisabeth Ljunggren sin St. Olavs orden av fylkesmann Svein Alsaker.
Kvinner som føder barn med Down syndrom har 23 prosent større risiko for å få brystkreft. Dette viser en fersk studie fra Folkehelseinstituttet, Universitet i Bergen, Kreftregisteret og flere internasjonale forskningsinstanser.
H.M. Kongen har utnevnt professor Anne Elisabeth Ljunggren, seksjonsleder ved Seksjon for fysioterapivitenskap, til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hennes samfunnsinnsats innen helse.
Seksjon for fysioterapivitenskap er representert med flere presentasjoner
Dag Moster (M.D., Ph.D.) og medforfattere Rolv Terje Lie og Trond Markestad, vant prisen for årets publikasjon ved Institutt for samfunnsmedisinske fag.

Sider