Hjem

Institutt for informatikk

En evaluering av masterprogrammet i informatikk

Dette seminaret gir et sammendrag av programevalueringen av masterprogrammet i informatikk.

For nærmere presentasjon av seminarets innhold, se engelsk versjon av arrangementet.