Hjem

Institutt for informatikk

Prøveforelesning MSc.Angèle Arlette Hélène Abboud

 

 

MSc. Angèle Arlette Hélène Abboud vil holde prøveforelesning for ph.d.-graden

Oppgitt emne: Novel methods for structure determination and their potential for learning about protein dynamic

 

Hovedveileder: Nathalie Reuter, professor, Institutt for biovitenskap

Bi-veileder: Ida Helene Steen, professsor, Institutt for biovitenskap

 

Komité:

Leder: Inge Jonassen, professor, Institutt for informatikk

Medlem: Inari Kursula, professor, Institutt for biomedisin.

Medlem Lisbeth Charlotte Olsen, førsteamanuensis, Institutt for biovitenskap

 

Adgang for interesserte tilhørere.

Velkommen.