Hjem

Institutt for informatikk

MSc Bjørn Møller Greve disputerer for ph.d.-graden:

”Systems of Boolean equations, elimination theory, and applications to cryptography

Avhandlingens tittel:

Systems of Boolean equations, elimination theory, and applications to cryptography

 

Opponent:

Professor, Dr.rer.nat. habil. Martin Kreuzer

Universität Passau, Tyskland

 

Opponent:

                                                              Professor, Dr.rer.nat. Patrick Felke

                                                              Hochschule Emden-Leer, Tyskland

 

Øvrig medlem i komiteen:

Direktør, Ph.d. Kjell Jørgen Hole

SIMULA UIB, Norge

 

Leder av disputasen:

Professor Jaakko Timo Henrik Järvi,

Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen

 

 

Adgang for interesserte tilhørere.

Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!