Hjem

Institutt for informatikk

Studieprogramstyrer

Institutt for informatikk administrerer syv studieprogram som til sammen tre programstyrer har et overordnet ansvar for. Her finner du informasjon om programstyrenes sammensetning.

Hovedprogramstyre ved Institutt for informatikk 

Programstyret har ansvar for å drive:
- Bachelorprogram i datateknologi
- Bachelorprogram i datavitenskap
- Bachelorprogram i datasikkerhet 
- Bachelorprogram i bioinformatikk
- Masterprogram i informatikk

Styrets sammensetning for undervisningsåret 18/19:
Michal Walicki - Leder
Jan-Joachim Rückmann
Øyvind Ytrehus
Pål Magnus Gunnestad
Ida Rosenlund
Liljan Myhr  - Sekretær
Studentrepresentanter
 

Programstyre for bachelorprogram i Informatikk-matematikk-økonomi 

Tverrfakultært bachelorprogram administrert av Institutt for informatikk.  

Styrets sammensetning for undervisningsåret 18/19:
Dag Haugland -  Leder
Bård Støve
Frode Meland
Ida Rosenlund - Sekretær

Programstyre for felles masterprogram i programutvikling 

Felles masterprogram med Høgskulen på Vestlandet. Programmet administereres av Institutt for informatikk. 

Styrets sammensetning for undervisningsåret 18/19:
Jakkoo Timo Henrik Järvi - Leder
Anya Helene Bagge
Lars Michael Kristensen
Pål Ellingsen
Pål Magnus Gunnestad - sekretær
Guro Kristin Øvsthus