Hjem

Institutt for informatikk

Disputas Arne Albert Klein

Dipl.-Phys. Arne Albert Klein disputerer for ph.d.-graden

Avhandlingens tittel:

”Methods for Optimizing Turbine Locations and Cable Routes in Offshore Wind Farms”

 

Opponent:

Seniorforsker, MSc in engineering Gunner Chr. Larsen, Department of Wind Energy, Technical University of Denmark, Danmark

 

Opponent:

Professor, Ph.d. Ann-Brith Strömberg, Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology, Sverige

 

Øvrig medlem i komiteen:

Postdok, Ph.d. Ahmad Hemmati, Institutt for informatikk, UiB

 

Leder av disputasen:

Professor, Fedor Fomin, Institutt for informatikk, UiB

 

 

Adgang for interesserte tilhørere.

Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!