Hjem

Institutt for informatikk

Disputas Anna-Lena Both

MSc Anna-Lena Both disputerer for ph.d.-graden

Avhandlingens tittel:

”Parameter optimisation for the improved modelling of industrial-scale gas explosions”

 

Opponent:

Professor, Dr.rer.nat. Wolfgang Achtziger, Friedrich-Alexander University of Erlangen-Nuremberg, Tyskland

 

Opponent:

Professor emeritus, Dr. Ing Bjørn Helge Hjertager, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi, Universitetet i Stavanger

 

Øvrig medlem i komiteen:

Førsteamanuensis, ph.d. Noeska Smit, Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen

 

Leder av disputasen:

Førsteamanuensis, Pekka Parviainen, Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen

 

Adgang for interesserte tilhørere.

Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!