Hjem
Institutt for informatikk

Disputas Marika Ivanova

Mgr. Marika Ivanova disputerer for ph.d.-graden

Avhandlingens tittel:

”Optimization Problems in Communication Networks and Multi-Agent Path Finding”

 

Opponent:

Professor, ph.d. habil André Rossi, University of Paris Dauphine, Frankrike

 

Opponent:

Førsteamanuensis Noa Agmon, Bar Ilan University, Israel

 

Øvrig medlem i komiteen:

Førsteamanuensis, Dr. rer. nat. Uwe Wolter, Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen

 

Leder av disputasen:

Professor Helwig Hauser, Institutt for informatikk

 

Adgang for interesserte tilhørere.

Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!