Hjem
Institutt for informatikk

Disputas Kornel Labun

MSc. Kornel Labun disputerer for ph.d.-graden

Avhandlingens tittel:

”In silico design and analysis of targeted genome editing with CRISPR.”

 

Opponent:

Professor, ph.d. Jan Gorodkin, Københavns Universitet, Danmark

 

Opponent:

Group leader, MD, ph.d. Emma Haapaniemi, Universitetet i Oslo, Norge

 

Øvrig medlem i komiteen:

Professor, ph.d. Inge Jonassen, Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen

 

Leder av disputasen:

Førsteamanuensis, ph.d. Nello Blaser, Institutt for informatikk

 

Adgang for interesserte tilhørere.

Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!