Hjem
Institutt for informatikk

Valg 2021 - Instituttrådet for Institutt for informatikk

Nye representanter til Instituttrådet skal nå foreslås og velges. Forslagsfristen er 23. mars. Selve valget vil foregå i perioden 25.-28. mai.

Election
Foto/ill.:
Colourbox

Main content

Instituttrådets sammensetning

Valgkrets 

Tilknytting 

Ant. medlemmer 

Ant. vara 

Funksjonsperiode
Leder (velges ikke)Instituttleder11 (nestleder, velges ikke)Åremålsperiode for instituttleder

Gr. A 

Fast vitenskapelig 

4

6

01.08.2021-31.07.2025

Gr. B 

Midl. vitenskapelige 

01.08.2021-31.07.2022

Gr. C 

Teknisk/administrativ 

1

3

01.08.2021-31.07.2025

Gr. D 

Studenter 

01.08.2021-31.07.2022

 

Manntall

Manntall for ansatte: https://manntall.app.uib.no/ansatt/

Mantall for studenter: https://manntall.app.uib.no/student/

Hvis du er stemmeberettiget, men ikke finner deg selv i manntallet: meld fra ved å kontakte valgstyret@uib.no

 

 

 

Hvordan fremme forslag til medlemmer 

  • forslaget må være underskrevet av minst samme antall forslagsstillere som det antall kandidater forslaget inneholder. (gruppene A, B og C utgjør hver sin valgkrets). Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.
  • forslaget må være skriftlig.
  • forslagsstiller må oppfylle kriteriene til stemmerett.
  • de foreslåtte kandidatene må være valgbare (ha stemmerett).
  • foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra vedkommende.
  • forslaget må ha kommet inn innen 23. mars kl. 12.00
  • Forslagene sendes pr epost til Valgstyret v/sekretær Gry Parker og lokal kontakperson Linda Vagtskjold

 

Gjennonføring av valget

Valgperioden er 25. - 28. mai 2021. Det blir separate valg for gruppene, men de holdes samtidig.