Hjem
Institutt for informatikk
Valg 2021

Valg 2021 - Instituttrådet for Institutt for informatikk

Valget er gjennomført! Sjekk resultatene her.

Election
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Valgresultat

Valgkrets 

Tilknytting 

 Medlemmer 

Varamedlemmer

Funksjonsperiode
Leder (velges ikke)Instituttleder11 (nestleder, velges ikke)Åremålsperiode for instituttleder

Gr. A 

Fast vitenskapelig 

Jan Arne Telle 

David Grellscheid 

Lilya Budaghyan

1. PekkaParviainen

2. StefanBruckner

3. Uwe Wolter

4. Susanna Röblitz

01.08.2021-31.07.2025

Gr. B 

Midl. vitenskapelige 

Erlend Raa Vågset

1. Mikhail Barash

2. George Petrides

3. Tam Thanh Troung

01.08.2021-31.07.2022

Gr. C 

Teknisk/administrativ 

Pål M. Gunnestad

Ragna Breines

1. Erik Thorsheim

2. Ida Rosenlund

01.08.2021-31.07.2025

Gr. D 

Studenter 

Brigt Arve Toppe Håvardstun

Sofia Hestenes Eika

1. Elias Ivarssønn Djupesland

2. Sandra Lekve

3. Bo Victor Isak Aanes

4. Pål Henrik Hannus

01.08.2021-31.07.2022

 

Nominerte kandidater

Nominerte i gruppe A (i alfabetisk rekkefølge):

Stefan Bruckner

Lilya Budaghyan 

David Grellscheid

Susanna Roeblitz

Pekka Parviainen

Jan Arne Telle

Uwe Wolter

 

Nominerte i gruppe B (i alfabetisk rekkefølge):

Mikhail Barash

George Petrides - presentasjon av denne kandidaten finner du her

Tam Thanh Truong

Erlend Raa Vågset

 

Nominerte i gruppe C (i alfabetisk rekkefølge):

Ragna Breines

Pål M Gunnestad

Ida Rosenlund

Eirik Rekve Thorsheim

 

Nominerte i gruppe D (i alfabetisk rekkefølge):

Elias Djupesland

Sofia Eikenes

Pål Henrik Hannus

Brigt Håvardstun - presentasjon av kandidaten finner du her.

Sandra Lekve

Bo Aanes

 

Manntall

Manntall for ansatte: https://manntall.app.uib.no/ansatt/

Mantall for studenter: https://manntall.app.uib.no/student/

Hvis du er stemmeberettiget, men ikke finner deg selv i manntallet: meld fra ved å kontakte valgstyret@uib.no