Hjem
Institutt for informatikk

Valg til Instituttrådet for Institutt for informatikk, gruppene B og D

Hvert år velges det nye representanter til Instituttrådet fra gruppene B (midlertidig ansatte i vitenskapelige stillinger, feks stipendiat, postdoktor) og gruppe D (studenter). Fristen for å nominere kandidater til valget er 20. mars 2020 kl. 12.00. Kandidatene vil bli valgt for perioden 01.08.2020 – 31.07.2021.

Election
Foto/ill.:
Colourbox

Har du lyst til å stille, eller kjenner du noen som har lyst til å stille til valg, så vil vi veldig gjerne høre fra deg!

Forslagsfristen er 20. mars 2020 kl. 12:00

Selve valget, altså stemmegivingen, vil pågå i perioden 18.05.2020 - 22.05.2020.

Hvordan fremme forslag

  • Forslaget må være skriftlig.
  • Det må være underskrevet av minst samme antall forslagsstillere som det antall kandidater forslaget inneholder.
  • Forslagsstiller må oppfylle kriteriene til stemmerett.
  • Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.
  • De foreslåtte må være valgbare.
  • Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra vedkommende.
  • Forslaget må ha kommet inn senest kl. 12:00 den 20. mars 2020.

Hvordan sende inn forslaget

Du kan sende inn forslag på e-post til gry.parker@uib.no 

eller du kan sende det i posten til Valgstyret MN-fak v/ Gry E. Parker, Realfagbygget, Allégt. 41, u. etg., Ledelse og Stab, 5007 Bergen.

 

Hvem kan stemme?

Sjekk at du står i manntallet!

Gruppe B: For å kunne foreslå kandidater eller for å kunne få lov til å stemme må du stå i manntallet til UiB, jf  § 6 Valgreglement for UiB. Her kan du sjekke om du står i mantallet.

 

Gruppe D: For å kunne foreslå kandidater eller for å kunne få lov til å stemme må du stå i manntallet til UiB, jf  § 6 Valgreglement for UiB. Her kan du sjekke om du står i mantallet

 

Gjelder begge grupper: Dersom du har spørsmål til manntallet send e-post til: valgstyret@uib.no.

 

 

B