Hjem
Institutt for informatikk

Valgresultater - Instituttrådet for Institutt for informatikk, gruppene B og D

Nye representanter til Instituttrådet fra gruppene B (midlertidig ansatte i vitenskapelige stillinger, feks stipendiat, postdoktor) og gruppe D (studenter) for perioden 01.08.2020 – 31.07.2021 er nå valgt. Under finner du resultatene for hver av gruppene.

Election
Foto/ill.:
Colourbox

Valgresultat for gruppe B

Medlem: Håkon Tjeldnes

1. vara: Martha Norberg Hovd

2. vara: Erlend Raa Vågset

3. vara: Tam Thanh Truong

 

 

Valgresultat for gruppe D

Medlemmer: Brigt Arve Toppe Håvardstun og Tonje Hellestøl

1. vara: Martin Øines Eide 

2. vara: Christian Scheie Hein  

3. vara: Tuva Ulveseth Kvalsøren       

4. vara: Hjalmar Svenstrup Andersen   

 

Klageadgang

I henhold til valgreglementet må eventuelle klager på valggjennomføringen være Valgstyret i hende innen 8 dager etter kunngjøring, altså innen 4. juni 2020.