Hjem
Institutt for informatikk
Disputasdato

Disputas : Emmanuel Arrighi

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Order-Related Problems Parameterized by Width"

Opponenter:

  1. Førsteamanuensis Ana Silva, Federal University of Ceará
  2. Adjunct Professor Vinícius Fernandes dos Santos, Federal University of Minas Gerais

Leder av komiteen

Forsker Professor Petr Golovach

Disputasleder

Førsteamanuensis Anya Helene Bagge

Avhandling

https://bora.uib.no/bora-xmlui/browse?type=author (søk på kandidatens navn). Dersom den ikke er tilgjengelig her kan den være tilgjengelig på forespørsel til kandidaten.  

Åpent for alle interesserte.