Hjem
Institutt for informatikk
Disputasdato

Disputas : Wrya Karim Kadir

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Decoding and constructions of codes in rank and Hamming metric"

Opponenter:

  1. Professor Ferruh Özbudak, Middle East Technical University
  2. Assistant Professor Antonia Wachter-Zeh, Technical University of Munich

Leder av komiteen

Professor Øyvind Ytrehus

Disputasleder

Førsteamanuensis Torstein Jarl Fagerbakke Strømme

Avhandling

https://bora.uib.no/bora-xmlui/browse?type=author (søk på kandidatens navn). Dersom den ikke er tilgjengelig her kan den være tilgjengelig på forespørsel til kandidaten.  

Åpent for alle interesserte.