Hjem

Institutt for informatikk

Studentprosjekter (INF219 og INF319)

Som bachelor- og masterstudent har du muligheten til å ta 10 studiepoeng som prosjektemne.

Studenter ved institutt for informatikk har mulighet til å sammen med en veileder utføre et (programmerings)prosjekt som enten INF219 (for bachelorstudenter) eller INF319 (for masterstudenter). Som en del av dette prosjektet skal man skrive en rapport, og gi en muntlig presentasjon når prosjektet er ferdig. For å se en oversikt over aktuelle prosjekter, gå inn på emnets side på Mitt UiB (Emne -> Alle emne -> Bla gjennom fleire emne). Studenter er også velkomne til å utforme sitt eget prosjekt sammen med en veileder.
 

Oppmelding til disse prosjektemnene kan først skje når prosjekt og veileder er avklart. For oppmelding, kontakt studieveileder@ii.uib.no.

Se eksempler på tidligere prosjekter under.

P219 Unity Game

Studenter: Hussam Samir Yousif, Jon Erik McWilliams, Alexander Mjøs

Veileder: Anya Helene Bagge

Status: Ferdig

Kildekode: [Bitbucket]

Rapport: [Blog (english)]

Emnesjekkeren – Finn kollisjoner mellom fag på UiB

Studenter: Thomas Lie

Veiledere: Brit Helle Aarskog, Livar Bergheim

Status: Ferdig

Kildekode:

Rapport:

App: [play.google.com]

 

Kvast – Studentvennlig presentasjon av faginfo

Studenter: Kristian Nøstdal, Kjetil Midtgarden Golid

Veiledere: Brit Helle Aarskog, Livar Bergheim

Status: Ferdig

Kildekode: [Bitbucket]

Rapport: [Norsk]

Live demo: http://golid.net/kvast4/

Mer info: [beta.uib.no]

Slik UiB sine infosider er i dag, er det vanskelig for studenter og andre interesserte å finne hva de leter etter kun ved å navigere på siden. Folk “googler” heller informasjonen de er ute etter for så å finne UiB-linken, mot å lete seg frem på egen hånd.

Infosidene er i dag strukturert i henhold til institusjonsstrukturen, spørsmål som er fakultetets ansvar finner du under fakultetssidene, instituttets ansvarsområder finner du under instituttsidene, etc. Info om de ulike kursene ligger under tilhørende instituttsider, som igjen ligger under tilhørende fakultetsider. Emnene ligger linket til under kursene, i tillegg til en selvstendig oversikt et helt annet sted på nettsiden.

Dette krever at man kjenner til universitetets struktur og ansvarsfordeling for å finne svaret på enkle spørsmål. Det fører også til at relatert info kan havne på helt forskjellige steder, da infoen ikke sorteres og kategoriseres etter innhold, men etter denne arbitrære strukturen. Selv om et hederlig forsøk er gjort på å legge inn linker mellom relaterte artikler, virker dette
inkonsekvent og påklistret.


For å gjøre ting verre virker det ikke som om det er noen konsensus mellom fakultene om hvordan ting skal presenteres. Videre sitter universitetet på en mengde data om sine programmer og emner som kunne vært utnyttet på en bedre måte, slik som relasjoner mellom ulike emner (krav, overlapp, anbefalte forkunnskaper). En mer visuell fremstilling av denne informasjonen kan komme mange til gode. Alt i alt er store deler av faginfo-sidene i dag uoversiktelige og lite selvforklarende. Dette er et problem for nåværende studenter, men også (og kanskje mest kritisk) et problem for folk som tenker på å starte å studere ved UiB.

Fadderukeappen

Studenter: Marianne Grov, Johan Rusvik

Veiledere: Anya Helene Bagge, Magne Haveraaen

Status: ferdig; appen trenger brukertesting og mer utvikling før den slippes løs i fadderuken

Kildekode: [GitHub]

Rapport: [Norsk]

Fadderuken involverer flere og flere personer. I 2012 var mellom 800 og 1000 personer engasjert i fadderuken ved MatNat. Med så mange personer involvert kreves mye organisering og logistikk. Til nå har dette skjedd muntlig, via sms og skriftlig på papir, men det er behov for å gjøre denne informasjonen lettere tilgjengelig. I vårt INF219­-prosjekt ønsker vi å løse dette problemet ved å gjøre informasjonen tilgjengelig elektronisk.

Idéen er å utvikle et system som har som hensikt å gjøre informasjon lett tilgjengelig for alle involverte i fadderuken ved MatNat. Måten vi tenker å gjøre dette på, er ved å utvikle en mobilapplikasjon som inneholder relevant informasjon om fadderuken og dens begivenheter, og presenterer dataene på en brukervennlig måte.

Formålet med applikasjonen er å gjøre organiseringen av fadderuken enklere. Ved bruk av Fadderukeappen vil fadderne på en enklere måte kunne formidle informasjon til studentene. Studentene vil ha tilgang til oppdatert informasjon i applikasjonen, noe som vil gjøre det lettere å holde oversikten over hva man skal delta på, samt lettere å oppdatere seg på eventuelle endringer som kan ha skjedd. Dagens løsning er avhengig av at studentene holder orden på alt av informasjon de får utdelt på papir, og erfaring og observasjoner under tidligere fadderuker tilsier at ikke alle studentene klarer dette. I tillegg oppstår det lett problemer dersom det skulle skje endringer i programmet, da det er vanskelig å gjøre alle studentene oppmerksomme på disse i løpet av kort tid. Målet er å innføre Fadderukeappen slik at disse problemene forsvinner. Fadderukeappen vil gjøre at flere får med seg det som foregår, og dette vil resultere i høyere oppmøte på både obligatoriske arrangementer og arrangementer i regi av Fadderstyret.

Vi ønsker først og fremst å utvikle appen for Android OS fordi det er enkelt å komme i gang med Android SDK, og fordi dette er noe vi begge har sterke ønsker om å lære. I andre omgang ønsker vi også å se på iOS, da dette er et operativsystem som også er veldig utbredt hos målgruppen for appen.

 

Tyrfing

Studenter: Didrik A. Rognstad, Espen Greftegreff, Herman Møyner Lund

Veilederere: Brit Helle Aarskog, Livar Bergheim

Status: Ferdig

Kildekode: 

Rapport: 

Live demo: http://sok.pew.no/

Mer info:

 

 

Dokumenter