Hjem

Institutt for informatikk

Masterstudent i algoritmer

Erik er student på masterprogrammet i informatikk.

Jeg vil anbefale studiet fordi det fokuserer mye på ren problemløsning.

Hva har du gjort i dag?
- Idag har jeg puslet med masteroppgaven min, og snakket med min 
veileder. Vi har orienteringsmøte én gang i uken.

Hva er ditt masterprosjekt?
- Jeg har en teoretisk oppgave innen et felt som heter grafteori.

Hva er kjekt ved å være student på institutt for informatikk?
- Her på algoritmegruppen har vi et supert miljø, både faglig og 
sosialt. Forrige uke var vi på en 3 dager lang vinterskole på Finse, 
der vi koste oss med god mat og interessant foredrag.

Hva vil du bruke utdannelsen din til etter fullført grad?
- Jeg ønsker å jobbe med undervisning i en eller annen form.

Hvorfor vil du anbefale studiet til nye studenter?
- Jeg vil anbefale studiet fordi det er mye ren problemløsing. Du 
reduserer større problem, til mindre, oversiktlige deler. Splitt og 
hersk!