Hjem
Institutt for klinisk psykologi

Psykologisk poliklinikk for unge og voksne

Poliklinikken er en av tre klinikkenheter under Institutt for klinisk psykologi ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Psykologisk poliklinikk for unge og voksne tar imot pasienter i alderen 18 - 40 år og behandlingen er gratis.

Innhold

Henvisning

Psykologisk poliklinikk for unge og voksne tar imot personer i alderen 18 - 40 år med lettere psykiske vansker. Undersøkelse og behandling er gratis.

Vanligvis henvises pasienten av fastlege eller skolehelsesøster, men man kan også henvise seg selv ved å skrive et brev til oss om sine vansker. Hvis vi tror at vårt behandlingstilbud kan være aktuelt vil vedkommende bli innkalt til en orienteringssamtale med en av våre veiledere før personen eventuelt blir satt på venteliste.

Grunnet begrenset kapasitet og stor pågang har vi en del ventetid. Henviser bør ta kontakt før en henvisning sendes for mer informasjon om sannsynlig ventetid.

Behandling

Utredning og behandling utføres av viderekomne psykologstudenter i opplæringsklinikken ved Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen som ledd i deres utdanning.

Gjennom 1,5 års internpraksis lærer studentene å undersøke og behandle pasienter før de går ut i et halvt års eksternpraksis ved ulike institusjoner og poliklinikker. Studentene får ukentlig veiledning på sine pasientbehandlinger av spesialister i klinisk psykologi. Alle samtaler blir videofilmet, og opptaket slettes etter veiledning.

Det føres journal etter gjeldende regler og forskrifter, og både ansattes og studenters klinikkarbeid reguleres av helselovene.

Forskning er også en del av klinikkens oppdrag, og resultater fra de ulike undersøkelser vil inngå i av-identifisert form i en database dersom pasienten gir sitt skriftlige samtykke.

Kontakt

Behandling foregår på Psykologisk poliklinikk ved Det psykologiske fakultet.

Postadresse:
Psykologisk poliklinikk for unge og voksne, Christies gate 12, 5015 Bergen

Besøksdresse:
Institutt for klinisk psykologi, 3. etasje, Christies gate 12, 5015 Bergen

Telefon:
55 58 24 96

Av hensyn til personvern kan vi dessverre ikke ta i mot henvendelser om behandling på e-post.

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål.

Poliklinikker ved Institutt for klinisk psykologi