Hjem
Institutt for klinisk psykologi

Psykologisk universitetspoliklinikk - Seksjon for barn og ungdom

Poliklinikken er et behandlingstilbud for barn og ungdom med lettere psykiske vansker. Behandlingen er gratis.

Henvisning

Psykologisk universitetspoliklinikk - Seksjon for barn og ungdom er en opplæringsklinikk hvor psykologstudenter tilbyr barn og unge (0 - 18 år) med lettere psykiske vansker gratis behandling. Dette kan for eksempel være angst, depresjon, atferdsvansker, sosiale vansker, søvnproblemer eller familiekonflikter. Det kan også være aktuelt med avgrenset utredning av mer alvorlige vansker. Vi tar ikke imot akutte-/hastesaker.

Psykologisk universitetspoliklinikk - Seksjon for barn og ungdom tar imot pasienter etter henvisning fra fastlege, helsestasjon/skolehelsetjenesten, PPT, kommunepsykologer, barnevernet og psykisk helsevern for barn og unge. Henvisninger blir vurdert på ukentlige inntaksmøter.

Henviser kan ta kontakt før en henvisning sendes for mer konkret informasjon om eventuell ventetid, men vanligvis er ventetiden noen uker.

Ved henvisning av barn under 16 år må navn og kontaktinformasjon på foreldre/pårørende fremkomme på henvisningen for at den skal kunne vurderes. Det må også fremkomme at foreldre samtykker til henvisningen, og det forventes at foreldre deltar aktivt i behandlingen. Bruk gjerne standard henvisningsskjema til BUP (vedlagt) om ønskelig.

Behandling

Psykologisk universitetspoliklinikk - Seksjon for barn og ungdom er en opplæringsklinikk ved Universitetet i Bergen. Her gir viderekomne psykologstudenter utredning og behandling til barn, ungdom og deres familier under veiledning av spesialist i klinisk psykologi. Hver psykologspesialist/veileder har ansvar for en gruppe på fire studenter.

For å sikre kvaliteten på behandlingen, blir timene tatt opp og vist i forbindelse med gruppens ukentlige veiledning. Opptak blir slettet fortløpende etter fullført veiledning.

Det føres journal etter gjeldende regler og forskrifter, og både ansattes og studenters klinikkarbeid reguleres av helselovene.

Kontakt

Behandling foregår på Psykologisk universitetspoliklinikk - Seksjon for barn og ungdom

Postadresse:
Psykologisk universitetspoliklinikk, Seksjon for barn og ungdom, Universitetet i Bergen, Postkbos 7800, 5020 Bergen

Besøksdresse:
Psykologisk universitetspoliklinikk, Alrek Helseklynge, Årstadveien 17, plan 0/underetg.

Telefon: 55 58 24 67

Av hensyn til personvern kan vi dessverre ikke ta i mot henvendelser om behandling på e-post.

På grunn av begrenset kapasitet må ventetid påberegnes.

Henviser bør ta kontakt før en henvisning sendes for mer informasjon om sannsynlig ventetid.

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål.

Mer om våre opplæringsklinikker: https://www.uib.no/opplæringsklinikker