Hjem

Imagining and experiencing the 'refugee crisis' (IMEX)

Hovedinnhold

Menneske på kollektivtransportstasjon

I desember 2017 gikk prosjektet Flyktningekrisa: forestillinger og erfaringer fra pilotfase til det FRIPRO-finansierte prosjektet Imagining and Experiencing the 'refugee crisis' (IMEX). Les mer om IMEX her. 

FRIPRO-tildeling
Susanne Bygnes opning

Solid finansiering til å forske på holdninger til innvandring

Postdoktor Susanne Bygnes ved Sosiologisk institutt får midler under kategorien Unge forskertalenter, med prosjektet Imagining and Experiencing the ”Refugee Crisis”
FORSKERSERIE OM OMSTILLING
Når krisen blir hverdag

Når krisen blir hverdag

"Frykten for asylmottakene var overdrevet" skriver Susanne Bygnes som et ledd i Bergens Tidendes forskerserie om omstilling.