Hjem

Imagining and experiencing the 'refugee crisis' (IMEX)

Hovedinnhold

Crowd, person writing notes.

IMEX har studert erfaringer fra syrisk diaspora i Europa, og majoritetsbefolkningen i Norge ved å trekke på paneldata, kvalitative intervju og feltarbeid i lokalsamfunn.

Prosjektet varer til Januar 2022. 

Les mer om IMEX her og last ned brosjyren om prosjektet her.

Brosjyre
Picture of brochure.

Hva har vi lært av flyktningkrisen? Hovedfunn fra prosjektet "Imagining and experiencing the refugee crisis" (IMEX)

Last ned brosjyren for å lese sammendrag av de mest sentrale funnene i prosjektet.

Film

Activism Across Time and Place: A Study of Syrians’ activist trajectories in Berlin and Oslo

Stipendiat på Sosiologisk Institutt Amany Selim presenterer arbeidet fra hennes doktoravhandling om aktivisme blant Syrere som bor i Berlin og Oslo. Se filmen om hennes doktoravhandling her.

Policy brief
Screenshot of policy brief

Nabolagserfaringer etter flyktningkrisa

Da det i 2015 på kort tid ble etablert mange mottak for asylsøkere ble flyktningkrisa opplevd på lokalt nivå i Norge. IMEX har studert holdninger og nabolagserfaringer i lokalmiljøer i denne perioden. Last ned vår policy brief for å lese om dette.