Hjem
Imagining and experiencing the 'refugee crisis' (IMEX)
Nyhet

Hva skjer når Flyktningene kommer? Intervju i På Høyden

Hvordan er det egentlig å få et flyktningmottak i nabolaget? Blir skepsisen mindre etter at mottaket er etablert? Og hvordan føles det faktisk å komme til Norge?

Hovedinnhold

 

 

Postdoktor Susanne Bygnes, leder for prosjektet "flyktningekrisa - forestillinger og erfaringer" er intervjuet i På Høyden om UiBs forskning om flyktninger som kommer til Norge som et resultat av migrasjonsstrømmene til Europa. Sammen med førsteamanuensis Elisabeth Ivarsflaten ved institutt for sammenliknende politikk og førsteamanuensis Hege Høivik Bye, institutt for samfunnspsykologi har hun utarbeidet spørsmål som skal brukes i Medborgerpanelets undersøkelser.

 

Les hele intervjuet i På Høyden