Hjem
Imagining and experiencing the 'refugee crisis' (IMEX)
Nyhet

Velferdsstaten under press?

Hva skjer med velferdsstaten når tallet på flyktninger øker og et Norge med mindre oljepenger skal håndtere situasjonen? Et knippe eksperter er spurt av VG, blant annet Susanne Bygnes, postdoktor og prosjektleder for "Flyktningekrisa - forestillinger og erfaringer".

Faksimile VG-oppslag

Hovedinnhold

 

Bygnes framhever at flyktningene hun snakker med er opptatt av å komme seg i arbeid og ikke ønsker å være en belastning for velferdsstaten. Det å få integrert flyktninger i arbeidsmarkedet er en vesentlig faktor for unngå overbelastning på velferdsstaten. Les hele saken i VG