Hjem

Technoscientific Immortality: A study of Human Futures

Hovedinnhold

Logo Immortality project

Forskingsprosjektet "Technoscientific Immortality: A study of Human Futures" undersøker endrande førestillinger om mennesket, død og sosiale relasjonar i ei teknologisk avansert verd.

Gjennom seks etnografiske kasusstudiar vil prosjektet utvikle komparative analysar av ulike "immortalitetspraksisar", slik det til dømes førekjem i transhumanistrørsla, i Russland og USA.

Prosjektet er leia av professor Annelin Eriksen (Universitetet i Bergen) og professor Anya Bernstein (Harvard University).

For meir utfyllande informasjon om prosjektet, sjå dei engelske sidene.

FORSKNING | SOSIALANTROPOLOGI
Professor Annelin Eriksen, Department of Social Anthropology, University of Bergen (UiB), photographed in July 2018.

Det menneskelige drama ved kulturendring

Hva skjer når de grunnleggende verdier og sosiale mekanismene i samfunnet blir utfordret? Hvordan påvirker sosial endring måten vi betrakter oss selv som mennesker? Det er de sentrale spørsmålene i et nytt prosjekt ved Institutt for sosialantropologi.