Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Simuleringsverktøry for ultralydinstrumenter

   
Cand. scient. Jan Kocbach disputerer fredag 24. november 2000 for dr. scient. graden ved Universitetet i Bergen (UiB) med avhandlingen:
"Finite Element Modeling of Ultrasonic Piezoelectric Transducers. Influence of geometry and material parameters on vibration, response functions and radiated field".

I ultralydinstrumenter inngår piezoelektriske transdusere, som benyttes til utsending og mottaking av høyfrekvente lydbølger. Ultralydinstrumenter benyttes innenfor en rekke samfunnsviktige områder, som for eksempel marin akustikk (fiskeleting, forsvar, miljøovervåking) , medisinsk ultralyd (diagnostikk og terapi), strømningsmåling og prosess-instrumentering. Bruk av nøyaktige simuleringsverktøy - dataprogrammer - er avgjørende ved utvikling og testing av funksjonskraftige og kostnadseffektive ultralydinstrumenter. Kocbach har i sitt doktorgradsarbeid utviklet et nytt simuleringsverktøy for nøyaktig og systematisk analyse av piezoelektriske transdusere. Ved hjelp av dette simuleringsverktøyet er det gjennomført omfattende systematiske undersøkelser av hvordan forskjellige egenskaper til ultralydtransdusere bestående av piezoelektriske skiver med et frontlag endrer seg når geometri og materialparametre endres. I tillegg til å bidra til grunnleggende fysisk forståelse, vil disse systematiske undersøkelsene kunne nyttiggjøres ved utvikling av optimaliserte transduserløsninger for bruk i fremtidig avansert ultralydinstrumentering. Et viktig aktuelt eksempel her er ultralydinstrumentering for fiskal strømningsmåling av olje og gass.

Personalia:
Jan Kocbach er født i Bergen i 1972. Han har utdanning som cand. scient. fra Fysisk Institutt ved UiB i 1996. Etter et år i forsvaret ble han i 1997 opptatt som NFR-stipendiat ved Fysisk Institutt, UiB. Dr. scient. arbeidet er utført i samarbeid med Christian Michelsen Research AS.

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.11.2000, kl. 10.30, Auditorium 2, Realfagbygget, Allegaten 41

Kontaktpersoner:
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), epost: ronnaug.tveit@info.uib.no

Offisiell side
.