Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Taus kunnskap mellom arbeidskolleger

   
Mag. art. Hanne Müller disputerer 15. september for dr. philos.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
"Indre erfaring som antropologisk blikk og stemme".
Temaet for avhandlingen er "taus kunnskap" - den kunnskap som er delt mellom folk, men som ikke formidles språklig. Inntaket til denne kunnskapen er skaffet til veie ved egen læring av det å sveise, ved et skipsverft - Bergens Mekaniske Verksteder, Solheimsviken. Denne kunnskapen brukes som et inntak til å forstå hvordan det å gå fra ufaglært til faglært sveiser er en endringsprosess i vid, menneskelig forstand, slik knyttes kunnskap til et perspektiv der erfaringer med verftslivet settes i fokus - erfaringer av å "erobre arbeidstøy og arbeidsplass" - gjøre det til sitt eget. Redegjørelsen for den tause kunnskapen i skipsverftet danner et utgangspunkt for studier av fiskerisamfunn, og for en diskusjon av ulike antropologiske perspektiver knyttet til kunnskap og språk. Sentralt i avhandlingen er spørsmålet om å knytte arbeid til en indidviduell "livskraft" (en Elan vital) - som sikrer livsutfoldelse innen arbeidsstedets organisasjon og "kulturelle" rammer, som fremmer det individuelt fargerike i det kollektive.


Personalia:
Hanne Müller er født i Bergen i 1947. Mag.art. i 1978, ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Bergen. Hun har siden arbeidet med forskning knyttet til arbeidsliv - først som stipendiat, siden som forsker, ved SEFOS, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.09.2000, kl. 10.15, Ulrike Pihls Hus, Professor Keysersgt. 1. Prøveforelesninger samme sted torsdag 14. september kl 14.15.

Kontaktpersoner:
Hanne Müller, tlf. 55 58 97 65 (a.), 55 31 82 31 (p.), e-post: Hanne.Muller@sefos.uib.no
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), epost: ronnaug.tveit@info.uib.no

Offisiell side
.