Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Geometri i Banachrom

Cand. scient. Olav Kristian Nygaard disputerer 25. september for dr. scient.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Approximation, Boundedness, Surjectivity"

Arbeidet er utført ved Institutt for matematiske fag ved Høgskolen i Agder, under veiledning av professor Åsvald Lima, HiA og professor Arne Stray, UiB. Avhandlingen som legges fram er en sammenstilling av fire internasjonalt publiserte arbeider. De omhandler tre temaer fra matematikkgrenen funksjonalanalyse: Approksimasjonsegenskapen for Banachrom, Massivitet i normerte rom og Relativt svakt åpne mengder i uniforme algebraer.

I tillegg til veilederne, har Nygaard også arbeidet sammen med andre forskere, professor Eve Oja, Univ. i Tartu og professor Dirk Werner, Freie Univ., Berlin.

Personalia:
Olav Kristian Nygaard er født i 1967, og er oppvokst i Vegusdal i Aust-Agder. Etter artium ved Hornnes Gymnas studerte han informatikk og matematikk ved Agder Distriktshøgskole. Han ble cand. scient i anvendt matematikk ved Universitetet i Bergen i 1991. Nygaard ble ansatt som høgskolelektor ved Kristiansand lærerhøgskole i 1993 og arbeider nå som førsteamanuensis ved Høgskolen i Agder.

Tidspunkt og sted for disputasen:
25.09.2001, kl. 13.15, Clara Holsts auditorium, Høgskolen i Agder, Gimlemoen 46.

Kontaktpersoner:
Olav Nygaard, tlf. 38 14 15 42(a), epost: olav.nygaard@hia.no
Informasjonsavdelingen v/ mediekontakt Anette W. Petersen, tlf. 55 58 90 34 (a),
epost: anette.petersen@info.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side
.