Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Følelsesfellesskap, dialog og lek som vilkår for utvikling

   
Cand. psychol. Per-Einar Binder disputerer 2. mars 2001 for dr. psychol. graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen:

"Individet og den meningsbærende andre. En teoretisk undersøkelse av de mellommenneskelige forutsetningene for psykisk liv og utvikling med utgangspunkt i Donald Winnicotts teori".

Avhandlingen undersøker hvordan et individ må ha tilgang til visse former for samvær og samhandling med andre for å bli i stand til å tenke, leke, fantasere, drømme og gi mening til følelser, ønsker og behov. Undersøkelsen utvikler og konkretiserer en antakelse om at individet alltid står i forhold til meningsbærende andre når det blir i stand til å ha meningsfulle erfaringer. En meningsbærende annen kan være et konkret medmenneske som tilbyr et fellesskap med følelsesmessig fortrolighet, dialogisk dybde og lekefulle utkast. Eller det kan være fellesskap med andre som individet har gjort til en del av seg selv, slik at den meningsbærende andre er en indre kommunikasjonspartner på et bevisst eller ubevisst plan. Avhandlingen undersøker hvordan foreldre er barns meningsbærende andre gjennom vanlig utvikling, og hvordan terapeuter kan fungere som meningsbærende andre gjennom psykoterapi. Det teoretiske utgangspunktet for undersøkelsen er fenomenologi, hermeneutikk og Donald W. Winnicotts relasjonsorienterte psykoanalyse.

Personalia:
Per-Einar Binder er født i Bærum i 1967, og avla psykologisk embetseksamen ved Universitet i Bergen i 1995. Han har yrkesbakgrunn som psykolog fra psykisk helsevern, har vært doktorgradsstipendiat ved Regionsenter for barne- og ungdomspsykiatri, Helseregion vest, og har videreutdanning i psykoterapi med barn og ungdom. Per-Einar Binder arbeider nå som psykolog ved Kirkens familierådgivning, Biskopshavn.

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.03.2001, kl. 10.15, Bryggen Museum, Dreggsalm. 3

Kontaktpersoner:
Per-Einar Binder. Tlf. 55950330 (arbeid), 55234278 (privat)
Informasjonsavdelingen v/ mediekontakt Morten Steffensen, tlf. 55 58 90 35 (a), epost: morten.steffensen@info.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det psykologiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side
.